Thông Báo Nội Bộ

Chương Trình Thi Đua

Khen Thưởng Tháng

Chính Sách Lương

 1. Lương Mặc Định Theo Qui Định Của Nhà Nước
 2. Hoa Hồng 1% Gía Trị Hóa Đơn Bán Hàng
 3. Thanh Toán Lương Tự Động Qua ATM
 4. Hình Thức Thanh Toán Lương Tín Theo Ngày
 5. Giám Sát Tín Lương Theo Hệ Thống Chấm Lương Camera AI
 6. Hoa Hồng Bán Hàng Thanh Toán Theo Từng Ngày

Danh Sách Hoa Hồng Bán Hàng

 1. Sản Phẩm Camera Giám Sát
 2. Sản Phẩm Máy Vi Tính
 3. Sim Thẻ / Dịch Vụ VAS
 4. Phần Mềm
 5. Dịch Vụ Sửa Chửa / Thay Thế
 6. Sản Phẩm Điện Thoại
 7. Sản Phẩm Truyền Hình Thông Minh

Chính Sách Kỷ Luật

Điều Lệ Doanh Nghiệp

Văn Hóa Danh Nghiệp

Trung Tâm Hỗ Trợ